Untitled Document

Dit onderdeel van de site Pejjerlandj is van de hand van René Rutten: 'Eine jóng van 't Hènge'.

E-mail: rjm.rutten@kpnplanet.nl. Telefoon: 0475-482523.

Hij heeft door zijn onderzoek bij het Nationaal Archief in De Haag, het N.I.O.D. te Amsterdam en gesprekken met deskundigen en mensen die “erbij waren” kennis verworven over: de Abdij  Lilbosch, ’t St. Bernarduscollege en de bunker tijdens de Tweede Wereld Oorlog. Van zijn hand zijn hierover twee kronieken verschenen, waardoor ook licht gebracht is in het “Duister Oorlogsverleden van Lilbosch”.

Heel veel werk heeft hij gestoken in het onderzoek naar de gebeurtenissen tijdens de oorlog, evacuatie van Pey e.o. en vooral het Hingen. Hij heeft ooggetuigen en families aan het woord gelaten over de razzia’s, evacuaties, granaatinslagen, onschuldige slachtoffers, “moorden” en deze dramatische voorvallen opgeschreven, vastgelegd en verzameld in een klapper, die een  aantal mensen in hun bezit hebben. Tevens zijn deze verhalen opgenomen op de site Pejjerlandj.

Zo is deze geschiedenis vastgelegd voor het nageslacht en de geïnteresseerden voor de oorlog in Pey en omstreken. Met oog voor de bittere ernst en niet geromantiseerd, waarvoor we moeten waken bij exposities, voorlichtingen e.d., maar met het verschrikkelijke leed dat de mensen werd aangedaan. Waargebeurde feiten en persoonlijke verhalen met tevens het doel, aandacht vragen voor hen die achterbleven. Zij die omkwamen door oorlogsgeweld worden jaarlijks herdacht maar de weduwen, met hun veelal talrijke kroost  en het hoofd boven water moesten houden zonder kostwinner, financiële hulp en vaak in bittere armoede, waren ook heldinnen maar worden vaak vergeten.

René Rutten is o.a. vrijwilliger bij de Stichting Pergamijn, instelling voor mensen met geestelijke en lichamelijke beperkingen, het Nationaal Indië Monument te Roermond en diverse andere verenigingen en instanties. Verder is hij gids van de kloostergemeenschap Lilbosch en verzorgt de rondleidingen in dit gebied waarbij aan de orde komen de kloosterboerderij, de Livar kloostervarkens, de Abdijwinkel, de oorlogsbunker en de bunkerkapel. Aan de rondleidingen zijn geen kosten verbonden. Tevens behoort een bezoek aan de boerderij van Pergamijn tot de mogelijkheid.

 

Op dit moment bevat de database 99 knipsels.

 
Beschikkingen
 
Duitse verordingen en beschikkingen met betrekking op het Abdij-complex.

19 artikelen
   
Kronieken W.O. II
 
1. Kroniek van de oorlogs-slachtoffers in de parochie Pey bij gelegenheid van het 150 jarig bestaan. 2. Kroniek van het Hingen in W.O. II.

7 artikelen
   
Lilbosch in oorlogstijd
 
Twee kronieken

7 artikelen
   
Pey e.o. in W.O.II
 
Enkele emotionele gebeurtenissen die zich hebben afgespeeld tijdens de evacuatie en bevrijding van voornamelijk Pey en Hingen.

49 artikelen
   
KLV-kamp Lilbosch
 
Algemene informatie over Kinderlandverschickung

11 artikelen
   
Lilbosch
 
Gebeurtenissen die plaatsvonden op het Cisterciënsersklooster te Lilbosch

5 artikelen
   
Pergamijn
 
Pergamijn ligt vlakbij Lilbosch.

1 artikelen
   
   
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn