Untitled Document

Modern onze vader. Het onze auto
Gekregen van Pierre Clerx Volkskrant 1957

Het onze auto

 

Onze auto die in de garage staat

Uw merk wordt geheiligd

Uw wegenplan kome

Uw wil geschiedde op viaducten also ook in de tunnels

Geef ons heden ons dagelijks comfort

En vergeef ons onze brokken

Zoals ook wij vergeven onze brokkenmakers

Maar rijdt ons niet in de vernieling

Maar verlos ons van de roekelozen

Want van u is het wegenplan

En de P.K.ís en de topsnelheid tot in alle eeuwigheid

 

                                                                       Amen

 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn