Untitled Document

Wäörd oet Pej
Wäörd en gezèkdjes oet pej en omgaeving

 

 
'ne knab  5 cent 
'ne kop wie eine riethamer  hoofdpijn hebben en weten waarvan. 
't floeptj neet  het lukt niet 
't gemaak  wc 
't vel vertaere  na een begrafenis aan de boemel gaan 
aaflaot  vermindering tijd in Vagevuur 
aan de sjiet zeen  diaree hebben 
aardig  niet lekker/vreemd 
achter die vòdde zitte  de wits biehaoje 
achterbaks  stiekem 
achterröks  stiekem 
aek  azijn 
aemse stein  hardsteen. 
aerpel aafsjödde  pisse 
aerpel inne zök  gaten in sokken 
aester-aug  likdoorn 
aet dich get väör de hònger dae kömtj  als iemand geen honger heeft wanneer 't etenstijd is 
aevel  alhoewel / echter 
akkere  land bewerken 
akkersjoon  zware werkschoenen 
alik  heel 
allewiel  tegenwoordig 
ambras  misère, ellende 
ane naas hange  iets wijs proberen te maken 
aoj zaeg  zeur 
aom  adem 
aomzeiksel  mier 
augsflumpe  wimpers 
augste  oogsten 
babbeltjes  snoepjes 
badjakker  onfatsoenlijk persoon 
baeke fiks  bastaard hond 
baentj  grasland dat geen wei is 
baerespek  ontbijtkoek 
bagere  ijlen 
bakkes  bakhuis / gezicht 
baom  bodem/achterwerk 
batje  niet 'r aardigste type 
batraaf  kwajongen 
battere  slaan/kabaal maken 
batterie  flink achterwerk 
bedoon  druk maken 
begaasch  schorem 
begaje  te goed doen 
begaovinge  kinderziekte 
begien  non 
behej  ophef 
bejje  ontsteking weken in b.v.soda-water 
bekèntj wie eine bòntje hòndj  is overal bekend 
bènjel  kousenband 
bervès  blootvoets 
besj  oma/grootmoeder (vaders zijde) 
besjaot  nootmuskaat 
besjeid  bericht 
besjete  zich rot voelen 
besjummele  bederven 
bestaeke  geld/goederen bieden voor diensten 
bikkel  houweel 
bikkel hel  zeer hard 
blaen  balein 
blas  bleek 
bluë  verlegen 
blöts  deuk / lamme goedzak 
blötskop  niet goed snik 
bòch  troep 
boes  bundel stro 
boet  huis 
boeze  hard waaien 
bokes-mael  boekweit-meel 
bòks  broek/pantalon 
bòkse-stòf  prei of uien eten 
bòksebaom  achterstuk van broek 
borre  branden 
bòtere  schaften 
braatsj  veel pratende vrouw 
braggele  onhandig bezig zijn 
brak  iemand die nooit thuis is 
braotsj  wond korst 
brènjig  geen geduld hebben 
brieëm  bramentak 
bròk  kloek 
brònke  mokken 
broozele  iets koffiedrab in de koffie 
brul  gek 
bräöstig  tochtig 
brök  brug 
bujel  soort tas 
bäöke  huilen 
bössel  bundel 
bössel  bundel 
dabbe  krabben 
dae haef de erte oet  die heeft 't verbruid 
dae haef vuur aane vot  gedreven zijn/geen geduld 
dae haet get zeik veil  niet gauw tevreden 
dae huitj zich get oet ziene nak.  die kun je niet alles geloven 
dae is gereete  zeer kwaad zijn 
dae is neet köpabel  die niet geschikt 
dae is neet van de ieëste läöge gestôrve  die kun je niet alles geloven 
dae kèntj ziene boetekantj neet  loopt naast zijn schoenen 
dae krich de begaovinge  hij wordt niet goed 
dae sjitj oppe sjöp  gierig zijn 
dae sjrieëftj ofter in ein mets hungtj  ontzettend schreeuwen 
dao is eine moew aan te passe  kan geregeld worden 
dao mòt hout op valle  die moet aangepakt worden 
dao staeke ze de moel neet nao oet  dat lusten ze niet 
dao struije ze de verke mit  daar zijn er veel van 
dao zeen ich mich eine baer winsjele  dat wil ik wel eens zien 
dao zeen ich miene geis al kroepe  dat wil ik wel eens zien 
de duvele höbbe kirmes  't regent en de zon schijnt 
de klets höbbe  verkouden zijn 
de lèste man de zak op helpe.  altijd de laatste zijn 
de ouge zeen groter es de boek  het eten niet op krijgen, omdat je teveel opgeschept hebt,bang dat je niet genoeg krijgt 
de pis law make  bloed onder de nagels halen 
de päöl äöver  de grens over 
de vaese laote zeen  weg lopen 
de vot nao drage  iemands slaaf zijn 
de vot op goeaje  der eens van profieren 
de vot taege de kröb goeaje  kwaad worden/niet mee werken 
de wits biehaoje  achter die vòdde zitte 
de wits biej haoje  streng zijn 
dem kènse de rubbe tèlle  mager zijn 
dempetig/dòmpetig  drukkend 
den krisse ze gepiezeltj  slaag krijgen 
dén toer make  iemand 't goed moeilijk maken 
der duvel sjitj altied op de grootste haup  iemand die 't eigenlijk niet nodig heeft,krijgt er nog wel wat bij 
dessele  slaan 
det 't de moord stiktj  zeer veel 
det geit 'm langs de zwaars  heeft veel te verduren 
det hungtj mich de vot oet  ik heb er genoeg van 
det kènse dich op diene boek sjrieve  dat kun je wel vergeten 
det maaktj dich ein piep aan  daar heb je heel wat mee te stellen 
det pitsj  dat doet pijn 
det wirktj dich op het water  daar wordt je nerveus van 
deve  dieven / valse uitlopers aan struiken 
die kömptj de vreumes onger de hoeames oet  de onderrok komt onder de bovenrok uit 
doa vaeg ich mich de vot aan aaf  dat boeit me niet 
doe höbs de moeët  iets onder de leden hebben ,maar niet weten wat. 
doe kèns mich de pòkkel op  je kunt me wat 
doe kèns waal emes väör de kop kieke,mer neet der in  wat een ander denkt, kun je niet weten 
doppe  met tol slaan 
douge  deugen 
dras  koffiedrab 
dreig  ondiep / iets dwars zitten 
drel  kontendraaier 
druif  dom meisje 
dröpke  borrel 
duchtig  flink/meer dan genoeg 
dumpel  deuk 
dwieëmelik  weeïge smaak of geur 
däöm  onderdeel van uier 
döppe  ogen 
eiketske  eekhoorn 
ein gelaeg höbbe  en kans/mogelijkheid hebben 
ein kael wie ein floerebòks  keelpijn/ rauwe keel 
ein voes hoger es ein verke  klein van stuk 
eine aap gelogeerdj  bedrogen uitkomen 
eine aap oppe taak  hypotheek hebben 
eine brieëm door de vot haole  gierig zijn 
eine gooje klaatse  flink op stap gaan 
eine oppe lamp sjödde  flink op stap gaan 
eine rök wie 'ne kemieël  tijdelijke rugpijn 
ekstemere  dankbaar zijn 
es aoj sjure branje hulp gein blösse.  als ouder persoon verliefd wordt... 
es ein koe de stert op stuktj…  mensen zijn kuddedieren,wat de een doet of heeft moet 'n ander ook 
euzelke  zielig persoon 
feep  roltong (feestartikel) 
feepe  vals fluiten 
féj  honger 
fekkewaeg  Dijkveldstraat 
fiemel  tic 
fien moel  wit voetje halen 
fiet  zwerende vinger 
fiffetig  kwiek 
fispernulle  iets in elkaar zetten wat niet voor grove handen bedoelt is 
fitsje winkel  zootje ongeregeltj 
flaaj  vlaai/gekke tante 
flabbes  halve gare 
flaeres  halve gare 
flitsbaog  handboog 
floep   angst 
floepe  lukken 
floer  fluweel 
floere bòks  ribfluwelen werkbroek 
fluitkieës  kwark 
flumpe  wimpers 
flumpe  stof van graan-aren tijdens maaien of dorsen ( kaf) kan ontzettend jeuken 
foetele  valsspelen 
fòksswans  zaag 
fòkswiltj  horendol 
frunsel  valse vouw 
gaantj  loopt naast der schoenen 
gaarstig  flauw / melig 
gabberdien  soort overjas 
gaeje  onkruid uit trekken 
gaert  hengel 
gaes  gerst 
gape  geeuwen/kijken 
garepaap  halve gare 
gatjs  smalle doorgang 
gebieëre  reageren 
gebòntj  deel van schuur 
gechte  naar aam snakken 
gedoons  gedoe 
gefuggel  insecten / ongedierte 
gehing  ingewanden 
gehòddel  gedoe 
geine gek van sint maerte make  niet te ver gaan 
geine nagel òm aanne vot te kratse  ermood 
geine roaje oppe rubbe  niks te verteren 
geine vaam aan 't lief  helemaal bloot 
geiselik  priester 
gelaeg  kans / gebouw / café 
gelje  kopen 
gelp  mals 
gemeinelik  meestal 
genkètig  in beweging 
genäöl  soort ergenis 
gepiezeldj  slaag gekregen 
gesjeid  afscheiding /grens 
gesjieër  gereedschap 
gesjoeaj  vaak naar 't zelfde doel moeten gaan 
gesjravel  lastig bezig zijn/ voort bewegen  
gestich  tehuis / internaat 
gestoektj  klein van stuk 
get aan tònjtele  aankleden 
get mieë es lek mich è maas  is van hogere afkomst 
get sjiet veil höbbe  opgeblazen gedoe eigenlijk voor niets 
gewaere  zijn gang laten gaan 
gewesj dook  geplastificeerd doek 
gezwank  lenig zijn 
gezöks  onzin/ 
gich  jicht 
giepe  bedelen voor eten /snoep zonder woorden 
gifsjieter  gauw op zijn tenen getrapt 
girm  bepaald soort meid 
good aete en gaer hie zeen  je op je gemak voelen 
grantje  bedelen 
grawwele  mopperen 
grellig  beurs(van wonden) 
greumele  kruimels 
gribbele  snoep strooien met St.Nicolaas 
grieniezer  om het minste huilen 
gromendj  later gemaaid gras als veevoer 
gruuëts  trots 
gröb  smalle gegraven greppel 
haam  tuig om nek van paard om kar of ploeg te trekken 
haarènkele  met de enkels tegen elkaar schuren onder het lopen 
haarhaole  terug halen 
haas lek miene poeat  favoriet eten van iemand 
halfnaas  slordig iemand 
hampel  hand vol 
hampeleman  stuntelaar 
haol  hol / te zuinig 
haoleknaok  hij die op de schup schijt 
haor oppe tenj  geen gemakkelijke 
haore  duif 
hare  zeis scherpen 
harkendammer  botterik 
heimejjer  niet de properste 
hèjse  handschoenen 
hènkeleman  eetketel 
hervel  bos/'n flinke greep van iets 
heurtje  draden rooster voor vlaai /eier-rekje 
hieëp  klein kort bijltje 
hits  hitte 
hoeavaart  hoogmoed 
hoeavaart mót lieje  je moet er wat voor over hebben 
hoeke  op de hurken 
hómmele  onweren 
hoonder  kippen 
huërtj eine perelink neeste  krenterig 
huidvleis  zult 
huipe  potten van geld 
humme  hemd 
humslup  onderhemd 
huske  wc 
huuldop  draaitol 
häölentäöt  vlierenstruik 
häötelentäöt  vlierenstruik 
hötje  kool/hoofd 
ich höb gein muus gehadj  waarom zou je huiverachtig zijn van iets wat ik heb aangeraakt 
ieëlenj  ellende 
ieëwigmoos  kool 
iesheilige  trampelgaws 
in ein stevele  klaar fiksen 
inne boet  in huis 
inne vot kroepe  kontelikker 
jakkere  haastige spoed 
jatte  stelen 
jatze  slenteren/wandelen 
joedasse  pesten 
jònkere  janken als een hond 
kaanjel  goot tussen 2 daken 
kael  keel / kerel 
kaer  pit/kern 
kaere  vegen (met bezem) 
kammezäölke  gilet / wäömeske 
kaore  koren 
kappes  zuurkool 
kappeskop  rare snuiter 
kappesoen  halster 
katerjach  veel ( meestal van kinderen) 
katsj  zeer jong 
kattekieëze  paddestoelen 
kattekop  handpomp om gierkelder leeg te pompen 
katzjele  kleine stukjes 
kauf  tabakspijp met grote kop 
kaum  amper 
kawf  kalf / lomperik 
keddere  hard rennen / hollen 
kèlbeske  damestasje 
kellendje henj  koude handen 
kemiek  gek / raar 
kene  kloven 
kerhéngs  onbeholpen figuur 
kèrnaajel/kèrnaalje  vrouw met haren op der tanden 
kerrespaor  smalle zandweg 
kèrsjeernaolj  haaknaald 
kèrtuske  slaghoedjes voor speelgoed geweertje 
kets  geen lievertje ( vrouw of meisje) 
kevere  doppen ( bv van erwten) 
kiebel  buiten wc 
kiebes  hoofd 
kievele  rollen 
kits  klokhuis 
kitsekoel  afvalhoop,afkomstig van appels en peren bij vroegere stroopstoker 
klaene  hard slaan 
klaerig  kort lontje 
klaor  klaar/helder/schoon 
klats  restje 
klawwe  stelen / grote handen 
klazjenere  een praatje maken 
klets  drop 
kletske  klein beetje 
kletswater  dropwater om "sjuumke te trékke" 
klèvver  bijdehand 
klieëzaod  klaverzaad 
klieje-sjieter  iemand met 'n kort lontje 
kling  kettingen vanaf paardentuig om kar te trekken 
klitse  gebakke paere 
kloeat  sul/goedzak 
kloeate  zoals je je voelt 
kloeaterie  voor de grap 
kloester  hangslot 
klòmmel  onding/prul 
klòmmele  prutsen 
kloter  vrouwelike löbbes 
klotere  bellen aan 'n paardentuig 
klotergeldj  kleingeld 
klumpkes  snoep 
klöt  brok (van grond of zand) 
klötse  grote ogen  
knabbe höbbe  geld hebben 
knaoke druëg  droog als polfer 
knaokedaag  woensdag 
knaster  taai materiaal 
knatsj  helemaal 
knawwel  kleine brok eten 
knawwel  brokje/kleine hap 
knetsj  mik die niet goed gebakken is 
kniep  zakmes 
knieze  prakkezeren en geen hulp willen 
knijp  angst 
knòddel  knoeiwerk 
knòddelle  knoeien 
knoerhel  zeer hard 
knötsj  hoofd 
koet jonk  apekop 
koetsch eijer  nest 
koezjeneere  bloed onder de nagels halen 
kokke  knotwilg 
kommandeer de kat en vang de muus zellef  je kunt me nog meer opdragen 
kòmpasje  meelijden 
kòmpelemènte  nukken/beste wensen 
konkernulle  kornoelje 
kòntje  klieren 
kooste  korsten 
kophout  trek-installatie voor 'n ossenspan 
koppien wie ein zoog  hevige hoofdpijn 
kraasj  lef / moed / durf 
kraoke  met gebreken 
kraom  troep / marktkraam 
kraomenak  schouders 
krats  kras 
kratse  krabben 
krawwel  klein 
kreite  iemand met iets jaloers maken 
krempel  troep/zootje 
krèntesjieter  zielige 
krépuul  begaaschj 
kribke  kerststal 
krieë  amper/gaat maar net 
kròddel  pad 
kroeattetup  bladeren van bieten als veevoeder 
kroekestop  kleine 
kroenekrane  kraanvogels 
kroetnaegelkes  seringenbloemen 
kròmp wie ein zekel  harstikke krom 
kròmzin  humeurig 
kroosjele  kruisbessen 
kröb  trog/voerbak 
kröbbebieter  krent 
kuësper  moeilijk/broos 
kuite  klieren/niet serieus bezig zijn 
kume  zuchten/steunen 
kuul  gek 
kuus  flinke kerel 
kuusj  varken 
kuutelebout  koprol 
kwakele  aanhangsel aan vee na de winterstalling 
kwetsjbujel  acordeon 
käöke  kokhalzen / keuken 
käöre  aaien / keuren 
kölse  knikkers 
kölse-krieëmer  rare 
kössteek  sloop 
laeg  leeg / uitgekookt / min 
laerelap  zeem 
lang lòsje  lange onverzorgde haren 
lange make  dit gaat niet goed 
langs de brenj laupe  altijd op pad, nooit thuis 
laok  gat 
lebbere  niet zo'n fatsoenlijke manier van drinken 
lèbendig  levend 
leeze eij  ei zonder schaal 
leiste  permiteren 
lek mich é maas  val kepot 
lekfiete  verwende trekjes hebbende 
lemmetere  jammeren, klagen 
léswater  oud medicijn wat overal goed voor was 
lievendj  ondergoed 
liktj hie eine jut op sterve?  zeer spaarzaam met licht 
litse  uitgelijden / inmaak ringen 
litske  elastiekje 
loelaatsj  ingebeelde kwast 
loepetig  stiekem 
luch  (fiets) lamp 
luchtepaol  lantarenpaal 
lueëter  zeepsop 
luëter  zeepsop 
luimere  druipstrepen 
lumpe  uitrekken van kleren 
luppendrul  stommerik 
maag  diensbode 
maaje  vismateriaal / vliegenlarven 
maak dich de moel mer naat  iemand niets te drinken aanbieden 
maore  zwaar werk doen in je eentje,wat ook gemakkelijker kan 
Maria Ziep  O.L.V. Visitatie 2 juli 
matchj  zacht, rottig 
matsj  zacht /overrijp 
meelje  bladluizen 
meike  corsage( b.v.1ste communie) 
meis  zo veel mogelijk /veelal 
meke  huilen 
mèngele  deeg mengen 
meriel  kabaal/herrie/gebakken lucht 
merkörf  vlaamse gaai 
mervele  lemen knikkers, meestal zelf gemaakt 
metske-staeke  kinderspel 
meuge  luie 
meuje  bemoeien 
meun  onbeholpen tante 
mie leef tant Seef, waat haef det kèntj ei vötje  verbazing 
miemerte  aalbessen 
miete  graan in grote hopen bijeen zetten (droog) tot er gedorsen wordt. 
mit de vaan aan de vot  stuk in de kraag 
mit den tunk geplaogdj  verwend zijn 
mit meine besjeet zich 's eine  komt bedrogen uit 
modergaods  trampel-aenj 
moere  wortelen / wanden 
mooj  dik stof op onverharde weg 
moolj  deeg mengbak 
mòrkse  flink bezig zijn 
mörg  melig 
naaswatere  ruzie maken (nebbele) 
nachsraaf  iemand die nog laat op is 
nao van handj  in 't algemeen 
naober  buren 
nebbele  ruzie maken (naaswatere) 
neet van kook tòt broead komme  niet verder komen 
nèj  gierig / kortbij 
netekóntj  kort lontje 
niepetäölke  snel op de tenen getrapt persoon 
nimmieë  nooit meer 
nitzj  zeer kort af 
notze  voordeel / profijt 
näöle  praten en niet verder komen 
nöt  vies/kwaad 
nöttigheid  viezigheid 
ober  handlanger in de bouw 
oearoet   weg wezen 
oet de krop voore  kussen/zoenen 
oetbujele  om z'n oren krijgen 
òmp  een deel van 'n paar 
ómstenj  drukte/gedoe 
omtrèntj  ongeveer 
on gebèjdje  ruw persoon 
òngesiefer  ongedierte / insecten 
op 't good  het erf 
op 't sjouf ligke  opgebaard zijn 
op kroppe  veel meemaken en nergens over praten 
op steek  past precies 
op steek  past precies 
op stèl en sprong  direkt 
oppe blasse  waar de wind goed aan je kan 
oppe bleik  witte was te bleken leggen 
oppe jats  niet thuis zijn 
oppen dén  vloer in schuur / dorsvloer 
oprötsig  zenuwachtig, opgejaagd 
opstaoke  opstoken 
opstäöke  ophitsen 
opvènke  beter worden 
ozel  ellende/armoede/narigheid 
ozelig  rillerig 
paorgaantj  kwiebus 
pappendèk  dakleer 
patsj  pet 
pave  flink roken 
peese  perziken / persen 
peetsj  pier 
pelderinke  soort stola 
pelette aafdoon  flink moe maken 
pemele  slierten (van haren) 
pensenterger  drinken wat niet lekker is (zuur) 
perelink  pier 
permetere  veroorloven 
petik  smerige zaak 
petrol  petroleum 
pitsblaor  bloedblaar 
pitsdeig  deeg wat teveel was 
pitse  pijn doen 
pitser  iemand die niet alles eet 
pitstang  nijptang 
plak  hoofddoek 
plekplaoster  kan niet vertrekken 
ploenjere  wassen/in zand baden bv van kippen 
poeáke  opscheppen 
poejakke  zwaar werken 
poet  kwajongen 
poez  flinke pluk / boeket 
pòkkel  rug 
pòmpestein  gootsteen 
pòngele  knuffelen / 
pòppekas  heibel 
pòppere  ongeduldig 
pòppestròntj  fijnigheid 
pòs/pòt/pes  tot 
potkiskasse  verstoppertje spelen 
pratsj  modder 
prengel  vlegel 
preugel  slaag krijgen 
priej  lijf 
präötsj  onvriendelijke trotse vrouw 
puine  hardnekkig onkruid 
pumstein  voor na 't scheren 
pungel  kleine hoeveelheid 
punjer  unster/hand weegtoestel 
punjtdraod  prikkeldraad 
pupse  de slaap nog in de ogen hebben 
puuske  bosje/boeketje 
päöters  poot aardappelen 
pöl  jonge kip 
raegenen wie ein moodergaots  hard en lang regenen 
raegensjoel  regenbui 
raek/raeke  hark/harken 
ram  helemaal 
raof  korst op wond 
raon  dun,mager, iel 
razele  rillen 
rebbedepke  oud aftands vervoermiddel 
reetloupe   
reipe  hoepelen 
remmel  kwajongen / konijnenman 
rep 't dich neet  hou je koest/probeer het niet 
reube  koolraab / veevoer 
reuberèndj  snaak 
riethamer  grote zware houten hamer  
roew  ruw 
roew perpluuj  wordt niet zo nauw genomen 
roewvogel  mot / vlinder 
ròppetig  gejaagd / onrustig 
rubbekas   
rumpele  vouwen 
ruzele  zachtjes neer dwarrelen/ruien/haren verliezen 
rökkestrank  rug 
rölse  onrustig woelen 
römmel  stok 
röpse  boeren / oprispen 
semmelig  tamelijk 
sjaarsmoel  veel tanden kwijt 
sjale  schillen 
sjalevaeger  snaak 
sjalm  ketting oog 
sjameswaerd  beschamend 
sjamp  sneer/hatelijke nabootsing 
Sjandale  flink tekeer gaan 
sjanse  houtbos 
sjeem  schaduw 
sjeijel  haarscheiding 
sjèldaeze  paers vlege 
sjèlderme  politie 
sjerve  scherven 
sjerzjant  lijmklem 
sjich  werktijd/continudienst 
sjieëper  schaapherder 
sjiek  mooi, prachtig 
sjiethoes  bangerik 
sjobbe  gemaaid graan in bosjes gebonden,werd rechtop tegen elkaar gezet om te drogen 
sjoeaje  slenteren 
sjoele  schuilen 
sjoester  schoenmaker 
sjoevere  huiveren / rilling 
sjoew  bang 
sjoewe  bang zijn voor wat er kan komen 
sjònk  ham 
sjòtelsplak  vaatdoek 
sjout  schuld 
sjouw  schoorsteen 
sjraap waer  koude gure wind 
sjrabbe  schrapen 
sjraom  streep/kras 
sjravele  ongemakkelijk kruipen 
sjrief dich det mer onger de sjoon  dat kun je vergeten 
sjroeap  stroop 
sjroet  kalkoen 
sjròmpe  schuren van 2 delen tegen elkaar 
sjrot  troep/afval 
sjruèr  snijder 
sjrump  angst 
sjräöm  veel krassen/ geld 
sjräömke staeke  met centen zo dicht mogelijk op doel (streep) gooien  
sjuumke trékke  dropwater in fles 
sjuumslaepel  schuimspaan 
sjäörge  onrustig zitten/met kruiwagen iets vervoeren 
sjölk  schort 
sjöpke  schuurtje/kleine spade 
sjörge  onrustig liggen of zitten 
sjörsker  kruiwagen 
slaagker  kiepkar 
slam  kolenafval werd verwerkt tot brandstof 
sleipe  krammen om ( prikkel)draad mee vast te zetten / sleuren 
sliddere  glijden 
slips  stropdas 
sloek  slang 
slup  onderuitkoomsel 
smeerlep  viezerikken/bandieten 
smik  zweep 
snaaje  uitwassen aan boom of struik 
snappe  begrijpen/iets snel vast pakken 
snatjs  snee, verwonding, jaap 
snatjzel  stukje/splinter/reepje 
snieje  sneeuwen / snijden 
snirke  schroeien/branden 
snòtterbel  snot over lip richting mond 
snòtterkuike  wijsneus / iemand die pas komt kijken 
soppegreun  onnozele hannes 
speer (paor)  stengel / spriet 
spiej mich mer väör de vot  je kunt me wat 
spieje  spugen/overgeven 
spies  vlaaibeleg / metselspecie 
spleetkuuel  ieëwig moos 
spoje  haasten 
spreije  uit elkaar doen om te drogen 
spönnejaeger  ragebol 
stalluch  draagbare petroleum lamp voor buiten 
staoke  stoken (vuur) 
stechele  ruzie maken 
stense  opscheppen 
steulke  bagagedrager  
stevele  laarzen/snel lopen 
stief ge-aete  zeer goed en veel gegeten 
stiefvraeter  verwende poet 
stiep  steun 
stols  trots 
stove iezer  pook 
straeve  altijd gelijk proberen te krijgen 
straever  schuin geplaatste paal om hoekpaal op z'n plaats te houden/ iemand die altijd zijn gelijk probeerd te krijgen 
strang  strak 
strank  rug 
straotverke  iemand zonder manieren 
strietj mich taege  daar walg ik van 
stritze  stelen 
strònk  onderste gedeelte van boom of gewas 
strònse  pronken 
strónt kort bie 't hert  gauw geraakt 
stròntj,waem haef dich gesjete  denk dat hij/zij iets meer is dan 'n ander 
ströb  kwajongen / lus 
ströbbe streek  kattekwaad 
stumpel  tafel-,stoel-,kastpoot 
stumpke  stukje overblijfsel 
stupke  onderhemd 
stuute  opscheppen 
stäöke  opruien/prikkelende opmerkingen maken 
stök vraete  snaak 
subbedeius  geen ganse 
sumpel  onnozel 
säöberkes  zeer zuinig 
taatsj  haaibaai 
taege-strieïg  het tegenover gestelde 
taegestròps  dwars 
taffele  langzaam-/moeizaam lopen 
tejjer  bord 
tèr liek gaon of baeje  overlijden en begrafenis verkondigen in buurt 
terf  tarwe 
tesseplak  zakdoek 
tien  teil of tobbe van hout. werd pekelvlees in ingemaakt 
titse  plagen 
toeaj  tant mit haor oppe tenj 
toebak  tabak 
toegenéjdje  gierig figuur 
toemele  vallen 
toemelkoetsj  bedstee 
toën  afrastering of ingang van wei 
toese  ruilen 
toet  papieren zak/blaasinstrument 
tooter  modder 
tòrvel  gezellige ondereen 
trampel aenj  trampel gaws 
trampel gaws  onbeholpen figuur 
trampele  heen en weer lopen 
transenere  bloed onder de nagels halen 
trèkzak  accordeon 
treurwilg  zielige 
trikko  trui 
truis  veel/rommeltje bij elkaar 
träöt  blaasinstrument 
tuine  zich van de goede kant tonen 
tump  3 hoekig stukje b.v. landbouwgrond of etenswaar 
tuuën ( gekke)  grappen 
tuujere  koe of geit laten grazen,vast gebonden aan paal en deze regelmatig verzetten. 
ube  oefenen 
unjere  middagdutje 
uulewapper  rare 
vaam  garen 
vaan  vlag 
vaare  rijden 
vaarkoe  lompe onbeholpen vrouw 
vaarleis  karrenspoor / smalle onverharde weg 
vaeg  veeg / bij de pinken / bijdehandje 
vaerdig  klaar/dood op 
vaering  vering / gedoe 
vaese  hielen 
van awdshaer  van vroeger 
van de moel staele  thuis zuinig zijn met eten voor de hoeavaart 
van gaeve kömptj de koe drueg to staon  je kunt wel alles afgeven 
vaste trummelke  doos of blikje om snoep te sparen tijdens de vasten dagen 
vazel  matig / slecht 
vees  nok/vers 
verduseldj  versuft 
vèrfroemeltj  gekreukt 
verkammezäöle  kapot maken 
vermuibele  kapot maken / opeten 
vernikkele  't koud hebben 
vernäöke  de boel belazeren/voor de gek houden 
verpòpzaktj  besjeete 
verraateldj  uitgedroogde houten ton 
versjaaldj  over de datum 
versjangelere  kapot maken 
versjèt  vork 
versjete  vaal worden 
verslakkere  verwelken 
versloeaje  door lang gewas lopen,zodat het zich moeilijk laat maaien 
vertraeje  stukje lopen/de benen strekken 
verwaantj  naast de schoenen lopen 
verwaer  verzet 
verzauwe  kapot maken/slecht onderhouden 
verzawwele (van koffie)  te lang laten staan 
vètlap  smeerlap 
veug van höbbe  handig zijn 
veugelkes die vreug fluite krig de kat.  's morgens vroeg niet te opgewekt beginnen 
vidjzel  klein stukje 
vieze hammie  woord zegt 't al 
vlaotmoel  kwebbel 
vlemme  hard schieten/roken 
vlokker  kwiek 
vluè  vlooien 
vluè oppe stert  jong iemand die intresse begint te krijgen voor het andere geslacht 
vluum  speeksel 
voel  lui / vies 
voelik  niet zo'n leuk persoon 
votlaok  niet zo'n prettig figuur 
votte kroeper  konten likker 
vreigele  ruzie maken 
vreklap  geen lievertje 
vrenneweere  kapot maken 
vreutele  wroeten 
vrieë  ruw/hard 
vrieënak  kan veel hebben (pijn),vraagt nergens naar 
vröchte  graan 
vunkele  met vuur spelen 
vuurmuzer  kou kleum 
väör de voes e-weg  gewoon,zoals het gebeurt 
väör de vot gesjäörgtj  gemakkelijk verkregen 
väör dien eige däör kaere  je niet bemoeien met andere 
väörel  voorste stuk van akker wat niet geploegd kon worden en dus moest worden gegraven 
waaj  slons 
waar  levensmiddelen 
waat tunktj dich  wat had je gedacht 
waegesjeet  ooglid ontsteking 
waerbäöstel  weerbarstige pluk haren 
waes  dwars/eigenwijs 
waeshout  scharnierstuk aan boerenkar/eigenzinnig persoon 
waeze  verstand 
warbélte  bosbessen 
wasbraed  geribbelde plaat voorloper van wasmachine 
waswief  praatgrage tante 
watsj  oorvijg 
wauwelwater  om Vief ein plezeer te doon 
wawwel  praatjes/roddel 
wawwelwater  sterkedrank of bier 
wazel  onzin/gepraat 
week  lont in olielamp 
wékkeman  baksel rond Sinterklaas 
wel  kleine handwals 
wéntj vogel  vlieger 
wésch  pluk 
wie de aezel het hònger lieje gewèndj woor, ging der kepot  je kunt tot 't uiterste gaan 
wie kömptj der duvel aan de zieël  hoe komt iemand ergens aan 
wieje  wilgen 
wiene/wienië  wanneer 
wientempel  libel 
wiesvrouw  Mary van Hansen 
wiks  schoensmeer 
wilj vesper  zootje ongeregeld 
winsjele  wentelen/woelen/rollen 
wirmel  klein kind dat niet stil kan zitten of liggen 
wirvel  houten vergrendeling b.v. om deur of luik vast te zetten 
witse  wilge tenen 
wo's  waar is 
woos  worst 
wouf  inhoud van de neus 
wouver  altijd druk bezig 
wuiles  lammegoedzak 
wuis  groot 
wäömeske  gilet / kammezäölke 
wölleboeane  tuinbonen 
zaesel  zeis 
zaodreub  niet zo'n snuggere 
zeemel  zielig persoon 
zeiksjroef  lastige tant 
zeiksjöpper  emmer aan houten steel om gierkelder leeg te scheppen/grote pijp 
zeikstreen  tant die veel noten op der zank heeft 
zeiver  speeksel/gepraat 
zeivere  onzin praten, zwaegele 
zeiverzak  veelprater,niets zegger 
zekel  klein snijmes 
ziej   vergiet / duivin 
ziejsjòtel  vergiet 
ziene käötel in trèkke  terug krabbelen 
ziep  open afvoer 
ziepe sprènger  mager zenuwachtig druk figuur 
zig en pikhaok  korte zeis (korte steel) en haak om graan te maaien 
zittig 3 daag  pak je gemak 
zjönere  schamen 
zoea flaw wie ein maaj  tijd voor een hartelijke hap 
zoea laeg wiej van der Elzen  zeer onbetrouwbaar 
zoebele  sabbelen 
zómpetig  drassig 
zootje  troep 
zuiere  veel drinke ( geen sterke drank) 
zuipskaetel  werd voer voor vee in gekookt. rook absoluut niet fris. 
zump  huiler 
zumpe  huilen/jengelen 
zungele  zeurende pijn/begin van kokend water 
zwaars  zwoerd 
zwaatse  hard slaan 
zwaegele  veel praten, zeivere 
zwaegelkes  lucifers 
zwaegelstek  spreekbuis 
zwalg  zwaluw 
zweel  eelt 
zwetskammezaol  spreekbuis 
zwinkpot  sint Maarten attribuut 
zäömere  moeizaam bij elkaar zoeken 
zökkezuimer  niet al te snugger 
äörtelik  netjes 
äörtje  vierkante munt van 1/2 cent  
äöver de kling jage  iemand goed gek maken 
äöver die näöj kriege  pak slaag 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn