Untitled Document

Wiesheid
Aaf en toe krigse ouch waal 'ns get doorgestuurdj waat de meujte waerd is.

* Gelk is neet te koup en toch wilse vl betale m gelkkig te zeen.

* Ein gooj beslissing numse neet vandaag, mer mrge.

* Vr eine optimis sjientj de zn ouch door klein raemkes.

* Doe krigs in 't laeve noats ein "twidje"kans vr eine "iste" indrk.

't Woor de bedoeling slaopendje riek te waere, mer ich ks neet in slaop kmme.

* Ermood is gein sjanj, 't is allein mer ngemaak.

* Nurges geitj zovl tied in zitte es in dnke.

* Dien succes is eine kook woo eederein van wiltj mit aete, mer es d'r op is.......

* Ech belangrieke minse zeen minse wovr belangriek zeen neet belangriek is.

* Kiek neet tevl terk  mer mie in de toekoms,want dao ztse 't de res van die laeve mit
   mtte doon.

* D'r zeen doezendj vrklaoringe vr 't kwaod, mer gein daovan is ein excuus vr de daod.

* Doe bs mer eine kir slachoffer, daonao bsse vriewilliger.

* Einzaamheid is ein herinnering hbbe en d'r mit nemes ver knne kalle.

* Wie baeter eine mins is, des te mi meute haefter om angere van slechheid te verdnke.

* Waem geine angs kentj, kentj geine mood,want wrkelikke mood is 't verwnne van angs.

* Onthaoj det zwiege dkker 't bste antwaord is.

* Deil dien knnis, 't is ein meneer om onsterfelijkheid te bereike.

* Laef ein good en ierbaar laeve,den, wannie se aojer weurs en terk dnks, ztse in staot
   zeen om d'r eine twiedje kier van te genete.

* Weer dnke te min aan waat w'r hbbe, mer te vl aan waat w'r mtte misse.

* Zwiegendj dnke duutj nemes pien.

* Genete van 't laeve, van det waat 't dich kntj gaeve. Genete van al det kleine, dks det
   hile fijne.

* Waem aojer weurtj mt ouch wiezer waere.

* Esse neet wits woo de klaepel hungtj, msse ouch neet loeje.

* 't Laeve is wie eine dobbelstein, aaf en toe guetse ein zs mer meistal ein ein.

* 't Klnste gebaar is mi waerd es de bste bedoeling.

* 't Zeen de dwaesligkers die zrge det 't spaor rech lptj.

* Doe kns baeter ein nach slaope ver waatse van plan bs es wakker ligke van waatse
   gedaon hbs.

* Minse die vl belaove hbbe dks ein zwaak geheuge.

* 't Laeve is geine snelwaeg mer eine landjwaeg woo se aaf en toe ms stil staon m van 't
   oetzich te genete.

* Waem get wiltj doon vuntj ein middel, waem niks wiltj doon ein ekskuus.

* Kontent zeen mit waatse hbs is de grtste en zekerste riekdom.

* Waem van herinneringe kntj genete, laeftj dbbel.

 
 
 
Webontwikkeling: Bart Golsteijn